các sản phẩm

  • Activated Alumina Desiccant

    Chất hút ẩm Alumina kích hoạt

    Alumina hoạt hóa tái sinh với khả năng hấp phụ nước cao và khả năng chống tiêu hao mạnh để đảm bảo ít hình thành bụi để bảo vệ van hạ lưu và giảm thiểu việc cắm bộ lọc. Nó được sử dụng để làm khô sâu pha khí hoặc lỏng của hóa dầu và làm khô các dụng cụ. Nó thể hiện độ ổn định chu kỳ đặc biệt trong các ứng dụng Hấp phụ nhiệt xoay chiều (TSA) vì nó giảm thiểu sự lão hóa thủy nhiệt khi đáp ứng các thông số kỹ thuật về điểm sương thấp. Nó cũng cho thấy hiệu suất lâu dài trong các ứng dụng Hấp phụ Swing Áp suất (PSA) vì các đặc tính cơ học rất tốt của nó.