ผลิตภัณฑ์

  • Deep Bed Filter

    ตัวกรองเตียงลึก

    ในปัจจุบันความต้องการของตลาดสำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพสูงกำลังเพิ่มขึ้นและลูกค้าขั้นสุดท้ายมีความต้องการคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วไปแล้วความต้องการโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพสูงประเภทนี้กำลังพัฒนาไปสู่แนวโน้มของผนังบางที่มีความแข็งแรงสูงและง่ายต่อการประมวลผล ความต้องการความสะอาดของโลหะผสมอลูมิเนียมก่อนการหล่อนี้มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ