ผลิตภัณฑ์

  • Automatic Movable Refing Truck

    รถบรรทุกอ้างอิงที่เคลื่อนย้ายได้อัตโนมัติ

    เป็นการไหลของก๊าซเฉื่อย (ไนโตรเจนหรืออาร์กอน) หรือก๊าซผสม (ตัวก๊าซอาร์กอนคลอรีนหรือไนโตรเจนคลอรีน) เข้าสู่อลูมิเนียมหลอมเหลวผ่านโรเตอร์หมุนหรือท่อของก๊าซเข้าไปในอลูมิเนียมหลอมเหลวเป็นฟองอากาศเล็ก ๆ และ กระจายอย่างสม่ำเสมอในอลูมิเนียมเหลว ไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมหลอมเหลวจะกระจายเป็นฟองก๊าซเฉื่อยอย่างต่อเนื่องและเมื่อฟองก๊าซลอยขึ้นสู่พื้นผิวของอลูมิเนียมหลอมเหลวจึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการกำจัดไฮโดรเจนและตะกรัน