produkty

  • Activated Alumina Desiccant

    Aktywowany osuszacz z tlenku glinu

    Regeneracyjny aktywowany tlenek glinu o wysokiej zdolności adsorpcji wody i dużej odporności na ścieranie, aby zapewnić mniejsze tworzenie się pyłu, aby chronić zawory wylotowe i zminimalizować zatykanie filtra. Służy do głębokiego suszenia fazy gazowej lub ciekłej produktów petrochemicznych oraz suszenia instrumentów. Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością cykliczną w zastosowaniach z adsorpcją zmiennociśnieniową termiczną (TSA), ponieważ minimalizuje starzenie hydrotermalne przy spełnieniu wymagań dotyczących niskiego punktu rosy. Wykazuje również długoterminową wydajność w zastosowaniach związanych z adsorpcją zmiennociśnieniową (PSA) ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne.