Produkter

  • Foam Ceramic Filter Plate

    Skum keramisk filterplate

    Skummet keramisk filterplate er et spesielt funksjonelt materiale for energibesparelse og lavt forbruk, som vedtar flytende nanometerprepareringsteknologi for å realisere sintring ved lav temperatur. Materialet har fordelene med stor overflatenergi, høy styrke og lang levetid. Nanomateriale belagt på retikulær dendritt kan forbedre filtreringseffektiviteten og lydabsorberende og støyreduserende effekten av materialet. Den kan brukes som et rengjøringsprodukt for high-end aluminiumsproduksjon og applikasjon, nemlig et høytemperatur flytende metallfiltreringsmateriale.
  • Filtration Media

    Filtreringsmedier

    Sfæriske kuler av alfa-aluminiumoksyd (korund) produseres ved sintring av kuleformet kalsinert aluminiumoksyd ved en temperatur like under smeltepunktet for aluminiumoksid ved 3404 ° F (2040 ° C). Disse aluminiumsballene i tabellform blir deretter knust, gradert eller siktet og malt til et bredt spekter av granulat. Pulverstørrelsen må kontrolleres i god stand, mens det tilsettes et spesielt additiv for filmdannelse. Ellers kan korundgrusen ikke absorbere partikkelen fra flytende metall。 Det er fire typer filtreringsmedier:. 1XXX, 3XXX, 8XXX, 2XXX, 7XXX, 5XXX, 6XXX, Aluminium med høy renhet. Tilsetningen til filmdannelse er annerledes.