производи

  • Activated Alumina Desiccant

    Активирана алумина десикант

    Регенеративна активирана алумина со висок капацитет на адсорпција на вода и силна отпорност на опаѓање за да се обезбеди помалку формирање прашина за да се заштитат вентилите низводно и да се минимизира приклучувањето на филтерот. Се користи за длабоко сушење на гас или течна фаза на петрохемиски производи и сушење на инструменти. Претставува исклучителна циклична стабилност во апликациите за апсорпција на термички замав (TSA) бидејќи го минимизира хидротермалното стареење при исполнување на спецификациите за ниска точка на росење. Исто така, се прикажани долгорочни перформанси во апликациите за апсорпција на притисок (ПСА) заради неговите многу добри механички својства.