პროდუქტები

  • Activated Alumina Desiccant

    გააქტიურებულია ალუმინის დესიკანტი

    რეგენერაციული გააქტიურებული ალუმინა წყლის მაღალი შთანთქმის ტევადობითა და ძლიერი გამძლეობით, რაც უზრუნველყოფს მტვრის ნაკლებ ფორმირებას ქვედა სარქველების დასაცავად და ფილტრის დახურვის შემცირებაზე. იგი გამოიყენება გაზის ან ნავთობქიმიკატების თხევადი ფაზის ღრმა გასაშრობად და ინსტრუმენტების გასაშრობად. იგი წარმოადგენს განსაკუთრებულ ციკლურ სტაბილურობას თერმული დაძაბვის ადსორბციის (TSA) პროგრამებში, რადგან იგი მინიმუმამდე ამცირებს ჰიდროთერმულ დაბერებას დაბალი dew წერტილის სპეციფიკაციების შესაბამისად. ეს ასევე გვიჩვენებს ხანგრძლივ მუშაობას Pressure Swing Adsorption (PSA) პროგრამებში, მისი ძალიან კარგი მექანიკური თვისებების გამო.