محصولات

  • Activated Alumina Desiccant

    مواد خشک کننده آلومینا فعال شده است

    آلومینای فعال مجدد با قابلیت جذب آب بالا و مقاومت در برابر فرسایش قوی برای اطمینان از تشکیل گرد و غبار کمتر برای محافظت از دریچه های پایین دست و به حداقل رساندن اتصال فیلتر. این برای خشک کردن عمیق گاز یا فاز مایع پتروشیمی ها و خشک کردن ابزار استفاده می شود. این یک ثبات چرخه ای استثنایی در برنامه های جذب جاذب حرارتی (TSA) را ارائه می دهد زیرا هنگام رسیدن به مشخصات کم نقطه شبنم پیری هیدروترمال را به حداقل می رساند. همچنین به دلیل خواص مکانیکی بسیار خوب ، عملکرد طولانی مدت در برنامه های جذب جذب فشار (PSA) را نشان می دهد.