προϊόντα

  • Automatic Movable Refing Truck

    Αυτόματο μετακινούμενο φορτηγό

    Είναι μια συγκεκριμένη ροή αδρανούς αερίου (άζωτο ή αργό) ή μικτό αέριο (σώμα αερίου αργού-χλωρίου ή αζώτου-χλωρίου) στο λιωμένο αλουμίνιο, μέσω περιστρεφόμενου ρότορα ή σωλήνα του αερίου στο λιωμένο αλουμίνιο σε μικροσκοπικές φυσαλίδες και διαχέεται ομοιόμορφα στο υγρό αλουμίνιο. Το υδρογόνο σε τετηγμένο αλουμίνιο διαχέεται συνεχώς σε φυσαλίδες αδρανούς αερίου και καθώς οι φυσαλίδες αερίου ανεβαίνουν στην επιφάνεια του λειωμένου αλουμινίου, επιτυγχάνεται ο σκοπός της απομάκρυνσης του υδρογόνου και της σκωρίας.