προϊόντα

  • Activated Alumina Desiccant

    Ενεργοποιημένο ξηραντικό αλουμίνας

    Αναγεννητική ενεργοποιημένη αλουμίνα με υψηλή ικανότητα προσρόφησης νερού και ισχυρή αντοχή στην τριβή για να εξασφαλιστεί λιγότερος σχηματισμός σκόνης για προστασία των βαλβίδων κατάντη και ελαχιστοποίηση της προσάρτησης φίλτρου. Χρησιμοποιείται για βαθιά ξήρανση αερίου ή υγρής φάσης πετροχημικών και ξήρανση οργάνων. Παρουσιάζει μια εξαιρετική κυκλική σταθερότητα στις εφαρμογές Thermal Swing Adsorption (TSA) καθώς ελαχιστοποιεί την υδροθερμική γήρανση όταν πληροί τις προδιαγραφές χαμηλού σημείου δρόσου. Δείχνει επίσης μακροπρόθεσμη απόδοση στις εφαρμογές προσρόφησης πίεσης Swing (PSA) λόγω των πολύ καλών μηχανικών ιδιοτήτων του.