cynhyrchion

  • Activated Alumina Desiccant

    Alumina Desiccant wedi'i actifadu

    Alwmina wedi'i Adfywio wedi'i Gynhyrchu gyda chynhwysedd arsugniad dŵr uchel ac ymwrthedd athreuliad cryf i sicrhau llai o lwch yn ffurfio i amddiffyn falfiau i lawr yr afon a lleihau plygio hidlwyr. Fe'i defnyddir ar gyfer sychu nwy neu gyfnod hylif petrocemegion yn ddwfn a sychu offerynnau. Mae'n cyflwyno sefydlogrwydd cylchol eithriadol mewn cymwysiadau Amsugno Swing Thermol (TSA) gan ei fod yn lleihau heneiddio hydrothermol wrth fodloni manylebau pwynt gwlith isel. Mae hefyd yn dangos perfformiad tymor hir mewn cymwysiadau arsugniad Pwysau Swing (PSA) oherwydd ei briodweddau mecanyddol da iawn.