produkty

  • Activated Alumina Desiccant

    Aktivované vysoušedlo oxidu hlinitého

    Regenerativní aktivovaný kysličník hlinitý s vysokou adsorpční schopností vody a silnou odolností proti otěru, aby byla zajištěna menší tvorba prachu, aby byly chráněny výstupní ventily a minimalizováno ucpání filtru. Používá se k hlubokému sušení plynné nebo kapalné fáze petrochemikálií a sušení nástrojů. Představuje výjimečnou cyklickou stabilitu v aplikacích Thermal Swing Adsorption (TSA), protože minimalizuje hydrotermální stárnutí při splnění specifikací nízkého rosného bodu. Ukazuje také dlouhodobý výkon v aplikacích Adsorpce tlakovým výkyvem (PSA) kvůli jeho velmi dobrým mechanickým vlastnostem.