продукти

  • Activated Alumina Desiccant

    Активиран алуминиев сушител

    Регенеративен активиран алуминиев триоксид с висока адсорбционна способност за вода и силна устойчивост на износване, за да се гарантира по-малко образуване на прах, за да се защитят клапаните надолу по веригата и да се сведе до минимум запушването на филтъра. Използва се за дълбоко сушене на газова или течна фаза на нефтохимикалите и сушене на инструменти. Представя изключителна циклична стабилност в приложенията за адсорбция на термична люлка (TSA), тъй като минимизира хидротермалното стареене при спазване на спецификациите за ниска точка на оросяване. Той също така показва дългосрочна производителност в приложенията за адсорбция под налягане (PSA) поради много добрите си механични свойства.