məhsullar

  • Automatic Movable Refing Truck

    Avtomatik Daşınan Refing Truck

    Bu, qazın fırlanan bir rotoru və ya borusu ilə ərimiş alüminiumun içərisinə kiçik baloncuklara çevrilmiş ərimiş alüminiuma müəyyən bir təsirsiz qaz (azot və ya arqon) və ya qarışıq qaz (argon-xlor və ya azot-xlor qaz gövdəsi) axınıdır və maye alüminiumda bərabər şəkildə yayılmışdır. Eritilmiş alüminiumdakı hidrogen daim təsirsiz qaz balonlarına yayılır və qaz balonları ərimiş alüminiumun səthinə qalxdıqca hidrogen və şlakların təmizlənməsinin məqsədi təmin edilir.